LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Medelynas

Medelynas

 

Medelynas

Meistras

Juozas Cechanoveckas


52408
 

699 - 58143

 2237 

juozas.cechanoveckas@vivmu.lt

 

 

                     Nuo 1971 m. daigus sėjo tik Jonavos girininkija. Tuo laikotarpiu medelyno poreikiams įsisavinama iš kolūkio “Tautų draugystė” prie Gegutės kaimo žemės ūkio naudmenoms skirta žemė.

  2006 m. Jonavos girininkijos 88,8 ha plotą atiduodama įsteigtam medelyno savarankiškam padaliniui.

   Šiandien medelyno plotai tarnauja bandomiesiems želdiniams, veisti sėklinėms plantacijoms bei natūraliai išlikusių medynų stebėjimui.

  Įsteigus savarankišką padalinį medelynui vadovavo buvęs Jonavos girininkijos girininkas Arūnas Jokubauskas.

  Šiuo metu atsakingu asmeniu paskirtas meistras Juozas Cechanoveckas

2003 metais medelyno teritorijoje įrengta rekreacinė – poilsinė zona. Ji skirta miškininkų poilsiui, susibūrimams, pritaikyta neįgaliesiems, daug duodanti moksleivių edukaciniam švietimui.

 

 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti