LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2018.03.26
Dėl aukciono paskelbimo

                                                                     PATVIRTINTA

                                                                     VĮ Valstybinių miškų urėdijos

                                                                     Jonavos regioninio padalinio v-ko

                                                                     2018-03-23 d. įsakymu Nr. TV(07)-33

 

AUKCIONO skelbimas Nr. 1

VĮ VMU Jonavos regioninis padalinys skelbia viešąjį aukcioną parduoti materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti:

Eil.Nr.

Parduodamas turtas

Inventorinis Nr.

Pagaminimo metai

Valstybinis Nr.

Pradinė pardavimo kaina, Eur su PVM

Minimalus kainos didinimo intervalas Eur su PVM

Pastabos

1

Priešgaisrinis automobilis GAZ66

1616

1977

ZKV 227

2600,00

30,00

automašina technologiškai ir fiziškai pasenusi, automobilio rėmas, kabina, vandeniui vežti skirtas rezervuaras paveikti korozijos, variklis neišvysto pilnos galios, važiuoklės pakabos elementuose yra laisvumai, techninės apžiūros galiojimas baigsis 2018-04-30 d.

2

Lengvasis automobilis Chevrolet Evanda

7123

2004

ADA 158

2000,00

20,00

automašina fiziškai pasenusi, automobilio kėbulas paveiktas korozijos, techninės apžiūros galiojimas pasibaigęs.

 

Aukcionas vyks 2018 m. balandžio 16 d. 10:00 val. VĮ VMU Jonavos regioninio padalinio posėdžių salėje, Miško g. 1., Jonava. Neįvykus pirmajam aukcionui, neparduoto turto pakartotini aukcionai vyks 2018 m. balandžio 23 d. 10:00 val. ir balandžio 30 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje. Turto kainos pakartotiniuose aukcionuose bus paskelbtos internetiniame puslapyje www.jmu.lt

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 balandžio mėn. 4 - 6 dienomis nuo 8 iki 12 val. Jonavos regioninio padalinio medienos ruošos ir prekybos techniniame padalinyje, Jadvygavos k. Šilų sen., Jonavos rajone. Kontaktinis tel. Nr. 8-640-39572

Aukciono dalyviai, norintys pirkti prekes ar būti žiūrovais, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios turi pervesti pinigus į Jonavos regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą LT317044060008193518. Aukciono dalyviai privalo sumokėti nemažiau kaip 10 procentų garantinį įnašą nuo pageidaujamos įsigyti pradinės turto vertės. Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas už įsigytą prekę, o atsisakius apmokėti už prekę, garantinis įnašas negražinamas. Nieko nenupirkusiems dalyviams garantinis įnašas grąžinamas.

 Aukciono dalyvio mokestis 10,00 Eur, žiūrovo 5,00 Eur. Aukciono dalyviui ir žiūrovui pinigai už bilietus negražinami.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervedant pinigus į aukščiau nurodytą sąskaitą.

Nupirktą turtą aukciono laimėtojai išsiveža (išsigabena) savo lėšomis, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Aukcione norintys dalyvauti fiziniai asmenys privalo pateikti asmens dokumentą, Juridinių asmenų atstovai privalo pateikti įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Atsakingas asmuo vyr. inžinierius Raimondas Vincevičius raimondas.vincevicius@vivmu.lt tel. Nr. 8-655-54416

 

2017.03.27
Miškininkai kviečia sutikti parskrendančius paukščius

Šiandien, kovo 27 dieną, miškų urėdijos kviečia šalies gyventojus į visuotinę paukščių sutikimo šventę „Paukščiai grįžta namo 2017“. Kasmet miškų urėdijų darbuotojai su vaikais ir jaunaisiais miško bičiuliais sumeistrauja ir iškelia girininkijose, bendruomenių susibūrimo vietose šimtus naujų inkilėlių, išvalo senuosius, pakeičia sutrūnijusius paukščių namus.   daugiau...

 

2017.03.20
Paukščių diena – inkilų kėlimo metas

        Š.m Kovo 18 d. Svilonių girininkijoje vyko inkilų kėlimo šventė. Jau antrus metus vykdomoje akcijoje dalyvavo gausus būrys Jonaviečių iš įvairių ugdymo įstaigų. Išklausę saugaus elgesio instruktažo šventės dalyviai iškabino per 60 inkilų, įvairių rūšių paukščiams.

2017.03.17
Akcija ,,Paukščiai grįžta namo 2017 „

   Siekdami įprasminti akademiko prof. Tado Ivanausko pradėtos gamtosauginės veiklos tęstinumą, skatinti šalies gyventojų pilietiškumą, socialinį aktyvumą ir bendruomeniškumą, norėtume Jus pakviesti dalyvauti Generalinės miškų urėdijos prie aplinkos ministerijos rengiamoje akcijoje ,,PAUKŠČIAI GRĮŽTA NAMO 2017“

2017.03.17
ĮSPĖJAMOJI PROTESTO AKCIJA PRIE SEIMO

Šių metų kovo 16 d. 12 val. prie LR Seimo įvyko įspėjamoji protesto akcija "STABDYKIME MIŠKŲ ŪKIO MONOPOLIZAVIMĄ", kurioje dalyvavo apie 500 miškininkų iš visos Lietuvos. Pagrindiniai reikalavimai buvo šie:

  • atsisakyti skubos tvarka priimti miškų įstatymo pakeitimo projektą;
  • stabdyti miškų ūkio monopolizavimą;
  • parengti kaštų ir naudos analizę;
  • parengti pagrįstą reformos planą;
  • suderinti parengtą reformos planą su socialiniu partneriu Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija;
  • palikti savarankiškas įmones miškų urėdijas, kurios garantuotų minimalius darbuotojų atleidimus;
  • išlaikyti darbo vietas regionuose.

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti